100% garanterad

Vi står fast vid vår service

Vår affärsidé bygger på att bli Er Partner i redovisning och ekonomi.

Administrativ service

Fokusera på ditt företag

Låt oss sköta alla dina administrativa tjänster. Pappersarbete, allt från grundbokföring – löneredovisning – bokslut – analyser -deklarationer – årsredovisningar.… Vi tar hand om allt det tråkiga.

Bokföring

Vi bringar ordning

Momsredovisning Redovisning är idag ett komplext område och det finns många fallgropar. Flertalet viktiga beslut måste tas redan vid bokföring av företagets verifikationer; Är det en avdragsgill kostnad? Får jag dra av momsen?

Kontakta Oss innan tiden går ut

Kontakta Oss

Enligt lagen ska en årsredovisning för ett aktiebolag lämnas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Den som inte gör det får betala en förseningsavgift. Dessutom riskerar den som är sen att straffas med böter eller i värsta fall fängelse.

KLIENTER SOM LITAR PÅ OSS

Vi sätter relationen i centrum

Jag är Redovisningskonsult på Bokföringsstudion.se och har det övergripande ansvaret för företagets drift.